Over het bedrijf

Tegenwoordig telt onze website bijna 158.470 gebruikers en de gemeenschap blijft toenemen. De 46.638 dienstverleners van ListMinut hebben al meer dan 150.159 uur diensten uitgevoerd voor de talrijke personen die vertrouwen in hen stelden. Met een tevredenheidsgraad van bijna 98%.

« We waren ons ervan bewust dat niet iedereen altijd de zin of de tijd heeft, of over de nodige competenties beschikt, om dagelijkse klussen uit te voeren. Daarom dachten we aan ListMinut: via dit eenvoudige internetplatform kan iedereen de geschikte persoon vinden om dergelijke diensten uit te voeren. » J. Schockaert - CEO

ListMinut, hoe het begon…

Jonathan, Alexis, Sébastien en Jean, vier studenten met een verschillende academische opleiding, schreven samen een thesis voor hun Master in Enterpreneurship. Al snel wilden ze de theorie in de praktijk omzetten en tot de concrete uitwerking van hun project overgaan. Zo kwam ListMinut tot stand, amper enkele maanden nadat ze hun diploma op zak hadden.

ListMinut in de pers