Laatste update op 19/05/20

Het waarborgen van de veiligheid van onze gemeenschap van dienstaanvragers en dienstverleners blijft de prioriteit voor ListMinut. Hieronder een samenvatting van de huidige situatie:

  • Diensten waarbij social distance gerespecteerd kan worden, zijn toegelaten zolang de afstand van minstens 2 meter tussen aanvrager en uitvoerder te allen tijde gerespecteerd kan worden.
  • De contactberoepen (kapper, schoonheidsspecialist) mogen uitgevoerd worden onder bepaalde voorwaarden, zoals het dragen van een masker.
  • Voor elke dienst is het dragen van een mondmasker aangeraden en het dragen van handschoenen eveneens als de dienst het toelaat.
  • De door de overheid opgelegde hygiënemaatregelen dienen gerespecteerd te worden.

Zoals u weet, heeft Covid-19 een enorme impact wereldwijd, zo ook in België.

Sinds 4 mei 2020 is in België de geleidelijke versoepeling van de lockdown-maatregelen opgestart. Het waarborgen van de veiligheid van onze gemeenschap van dienstaanvragers en dienstverleners blijft de prioriteit van ListMinut.
We willen u via deze pagina op de hoogte houden van de huidige situatie en de laatste ontwikkelingen wat betreft de werking van het platform om u zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

We benadrukken dat de veiligheid van ons allen de absolute prioriteit moet blijven. Zorg er dus voor dat u te allen tijde de maatregelen opgelegd door de Belgische overheid respecteert.

Het is van essentieel belang dat ieder van ons zijn verantwoordelijkheid hierin opneemt en zorg draagt voor zichzelf en de anderen rondom hen heen.

Uw veiligheid garanderen, onze prioriteit!

Als allereerste deeleconomieplatform van het land, reikt onze verantwoordelijkheid veel verder dan een individuele verantwoordelijkheid. We zijn erg trots op de duizenden dienstverleners die elke maand hun buren helpen, maar dit brengt uiteraard een uitwisseling van duizenden interacties met zich mee.
We hebben dan ook verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van onze gemeenschap te garanderen.

#StaySafe pakketten

We hebben jammer genoeg momenteel geen nieuwe pakketten meer in voorraad. We houden u op de hoogte wanneer we er opnieuw hebben.

We hebben #StaySafe pakketten gemaakt die vanaf 18 mei gratis verspreid zullen worden onder onze dienstverleners.

    De pakketten bevatten:
  • Een herbruikbaar masker
  • 2 paar wegwerphandschoenen
  • Veel liefde van ListMinut

​​We trachten al het mogelijke te doen zodat u diensten kan aanvragen en/of uitvoeren zonder het nemen van enig risico. Aarzel zeker niet om als dienstverlener van ListMinut uw pakket te bestellen. Als dienstaanvrager kan u steeds navragen aan uw dienstverlener of ze het pakket goed ontvangen hebben.

Diensten met ‘Social distancing’

Overeenkomstig met de instructies van de Belgische overheid, blijft het behouden van social distance verplicht. Behalve voor bepaalde contactberoepen (waarbij bepaalde regels gelden).
We vragen dan ook uitdrukkelijk aan onze gemeenschap om het gezond verstand te gebruiken en geen diensten aan te vragen of uit te voeren die niet volgens de regels van de overheid kunnen verlopen.
Daarnaast vragen we om de regels van het respecteren van ‘social distance’ ten allen tijde te respecteren tijdens de uitvoering van contactloze diensten.

​​Toegelaten diensten
Categorieën: Klussen, tuinieren, Transport, Huishouden, Dieren
Diensten binnen deze categorieën zouden in de meeste gevallen uitgevoerd moeten kunnen worden in overeenstemming met de regels van de Wereldgezondheidsorganisatie. De dienstaanvrager en dienstverlener verbinden zich ertoe te allen tijde een afstand van 2 meter te bewaren, een mondmasker te dragen en indien mogelijk handschoenen te dragen.
De aanvrager en dienstverlener brengen elkaar op de hoogte mochten er symptomen van Covid-19 opduiken en zullen vervolgens de dienst annuleren.
We nodigen u uit om eveneens op voorhand contact op te nemen met de dienstverlener en/of aanvrager en samen te bespreken hoe de instructies nageleefd zullen worden.
Daarnaast benadrukken we nogmaals om uw gezond verstand te gebruiken en niet in te stemmen met diensten binnen de categorieën waarbij het behoud van social distance niet mogelijk is.
Merk op, ListMinut treedt niet op als werkgever van de dienstverleners. We hebben hierdoor niet de mogelijkheid om een attest af te leveren voor de toelating van bepaalde diensten op een officiële manier.

​​​​​​Diensten met contact, onder bepaalde voorwaarden
​​​​Categorieën: Kappers, schoonheidsspecialisten
Sinds 18 mei, zijn deze jobs weer toegelaten, onder bepaalde voorwaarden zoals enkel op afspraak en met mondmasker of andere bedekking van mond en neus. Dit zowel voor klant als dienstverlener.
Zoals voor diensten met social distance, vragen we u om uw klant of dienstverlener te verwittigen als u symptomen vertoont van COVID-19 en de dienst te annuleren.
We vragen u ook om beroep te doen op uw gezond verstand om alle diensten te laten verlopen zonder risico en met respect voor de maatregelen van de overheid.

​​​​Diensten die in de meeste gevallen niet toegelaten zijn
Categorieën: Evenementen, babysitten, massage
We verzoeken u vriendelijk om al de diensten binnen deze categorieën, die niet noodzakelijk of van dringende aard zijn, uit te stellen. Er kan in dit geval geen behoud van social distance gegarandeerd worden waardoor deze diensten niet toegelaten zijn door de Belgisch overheid. Als ListMinut, hebben we geen volledige controle over al de inkomende aanvragen. We rekenen dan ook op de goede wil van ieder van ons. Het betreft uw veiligheid en de veiligheid van uw dierbaren!

​​​​​​Diensten waarbij de uitvoering virtueel mogelijk is
Categorieën: Lessen & hulp, Informatica
Als de dienst het toelaat, voer de dienst virtueel uit. Dankzij de mogelijkheid om een scherm te delen en het gebruik van een webcam zijn we ervan overtuigd dat er verschillende diensten binnen deze categorieën vanop afstand uitgevoerd kunnen worden. Als deze optie mogelijk is, geef hier dan de voorkeur aan. Mocht de dienst niet vanop afstand uitgevoerd kunnen worden, vragen we om deze uit te stellen.

​​Annulatie van diensten

Als de huidige maatregelen van de overheid niet gehandhaafd kunnen worden voor de diensten in uitvoering, stel deze dan uit. Als u besluit de dienst uit te stellen, kan de dienst in uitvoering blijven staan en plant u een nieuwe datum in van zodra de situatie het weer toelaat. Mocht het niet mogelijk zijn om de dienst uit te stellen, kan de dienst steeds nog geannuleerd worden.
Aan onze dienstverleners: Mocht u geen andere keuze hebben dan over te gaan tot het annuleren van een job, weet dan dat we rekening houden met de situatie en dit geen invloed zal hebben op uw realisatiepercentage. Neem indien nodig contact met ons op.

​Vrijwillige hulp

​​Binnen de ListMinut gemeenschap is er een prachtige golf van solidariteit ontstaan de afgelopen weken. Meer dan 1.600 dienstverleners hebben hun diensten vrijwillig via het platform aangeboden om gratis hulp te bieden aan ouderen, aan geïsoleerde personen en om op kinderen van medisch personeel te passen terwijl ze bezig waren met het redden van mensenlevens.
Als u hulp nodig heeft van een van de vrijwilligers, kan u dit op deze pagina aanvragen. We brengen u vervolgens in contact met een beschikbare persoon uit uw omgeving.

​​Honderden andere dienstverleners hebben zich ingezet door het naaien van mondmaskers. Die verdeeld zijn onder de rusthuizen, huisartsen, sociale diensten, enz.

Enorm bedankt aan al de personen die bijdragen, elk op hun manier, bij de bestrijding van COVID-19! ❤️

Advies aan onze gemeenschap

​Het naleven van de instructies van de overheid

​​De situatie verandert voortdurend, ook de instructies van de overheid om de bevolking te beschermen.
We vragen u daarom om uzelf goed te informeren over de op te volgen maatregelen en deze regels onder geen beding te overtreden.
Het gaat om uw veiligheid, maar eveneens de veiligheid van uw dierbaren en de anderen om u heen.

​Vertoont u enige symptomen?

​​Mocht u symptomen vertonen, is het van uiterst belang dat u thuis blijft! Draag goed zorg voor uzelf, verzorg u goed en bescherm anderen door uit hun buurt te blijven.

​​Als u dienstaanvrager bent, brengt u uw dienstverleners op de hoogte en stelt u de diensten uit naar een latere datum. Van zodra u geen symptomen meer heeft, neemt u opnieuw contact op met de dienstverlener om samen een nieuwe datum overeen te komen. De veiligheidsinstructies (social distance, het dragen van een mondmasker, enz.) moeten hierbij uiteraard steeds nauwgezet opgevolgd worden. Mocht het niet mogelijk zijn om de dienst uit te stellen, kan u de dienst annuleren via het tabblad ‘dienstaanvragen in uitvoering’.

Als u dienstverlener bent, brengt u uw klanten op de hoogte en stelt u al uw jobs in uitvoering uit. Neem de tijd om te genezen en volledig te herstellen voordat u nieuwe data voor uw jobs inplant. In geval van een annulatie door ziekte, zal dit geen invloed hebben op uw realisatiepercentage.

We vragen aan elk van u om te handelen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel en de beschikbare informatie te verspreiden om uw veiligheid en de veiligheid van de anderen te beschermen.

Bij vragen, neem gerust verder contact met ons op. We helpen u graag verder!
Zorg goed voor uzelf! 😍​